Hàng ngon thế này thì gãy cặc mất

  • #1
  • Zoom+
59 4 0%

Hàng ngon thế này thì gãy cặc mất.

Không CheXXX


Amungs